Ładowanie...

Optima Księga Przychodów i Rozchodów - zajęcia komputerowe

WEEKENDOWY SOBOTA I NIEDZIELA OD 9.00 DO 15.00

27.10.2018 - 28.10.2018 16h (1h=45min) 400zł


Zakładanie nowej bazy danych
Omówienie konfiguracji firmy
Wprowadzenie banków, urzędów, właścicieli
Wprowadzenie kontrahentów
Definiowanie rejestrów kasowo-bankowych
Dodawanie nowych rejestrów kasowo-bankowych
Definiowanie nowych rejestrów VAT
Księgowanie faktur zakupowych FVZ i FVS do rejestrów
Sporządzanie deklaracji VAT-7
Przenoszenie dokumentów z rejestrów VAT do KPiR
Zapisy bezpośrednie w KPiR
Rozliczanie samochodów
Ewidencja wyposażenia
Ewidencja środków trwałych
Naliczanie amortyzacji oraz sporządzanie dokumentów OT i LT
Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych
Sporządzanie listy płac
Naliczanie wypłat
Sporządzanie wydruków
KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:
materiały szkoleniowe oraz wersję demonstracyjną systemu Optima na płycie CD
serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:
wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
pracujemy na autorskich programach nauczania
tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

WYKŁADOWCY:
Nasi wykładowcy posiadają wykształcenie wyższe i uprawnienia pedagogiczne. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, posiadający certyfikat księgowy, na co dzień pracujący na najpopularniejszych programach księgowych (Optima, Symfonia, Enova) na stanowiskach samodzielnych i głównych księgowych.

Serwis ogłoszeniowy iOferta.pl prowadzony jest przez firmę Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna. Kliknij tutaj

 

Regulamin

Zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację regulaminu serwisu ogłoszeniowego w aktualnym brzmieniu. Kliknij tutaj zapoznać się z regulaminem.