Ładowanie...

Płatnik - zajęcia komputerowe

WEEKENDOWY SOBOTA OD 9.00 DO 15.00

11.11.2018 - 11.11.2018 8h (1h=45min) 200zł

WEEKENDOWY SOBOTA OD 9.00 DO 15.00

01.12.2018 - 01.12.2018 8h (1h=45min) 200zł

KURS OBEJMUJE:
Wprowadzenie płatnika do rejestru płatników
Kartoteka płatnika
Wprowadzanie danych ubezpieczonych
Kartoteka ubezpieczonego
Zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – druki ZUA, ZZA, ZCZA
Tworzenie dokumentów rozliczeniowych - RZA, RCA, RSA, DRA
Korekty dokumentów zgłoszeniowych - ZUA, ZIUA
Korekty dokumentów rozliczeniowych
Tworzenie zestawu i wysłanie dokumentów

KAŻDY SŁUCHACZ KURSU OTRZYMUJE:
materiały szkoleniowe
serwis kawowy

WARUNKI NAUKI:
wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi(druki, dowody księgowe)
w pracowni księgowości/ kadr i płac każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie
na bieżąco uaktualniane są wersje oprogramowania księgowego
pracujemy na autorskich programach nauczania
tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

Serwis ogłoszeniowy iOferta.pl prowadzony jest przez firmę Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna. Kliknij tutaj

 

Regulamin

Zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację regulaminu serwisu ogłoszeniowego w aktualnym brzmieniu. Kliknij tutaj zapoznać się z regulaminem.