Ładowanie...

Certyfikowany specjalista ds kadr i płac

CERTYFIKOWANY SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC Z PROGRAMEM OPTIMA, ENOVA I PŁATNIK - 120H

PROGRAM:
Prawo pracy: 10 h
Prawa pracy (przepisy ogólne, układy zbiorowe, regulaminy pracy i wynagradzania)
Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy (rodzaje stosunków pracy, strony, treść i forma umowy o pracę, zmiana treści zawartej umowy o pracę, formy ustania stosunku pracy, wypowiedzenie, wygaśnięcie, rozwiązanie bez wypowiedzenia, świadectwa i opinie o pracy)
Szczególne zasady rozwiązywania umowy o pracę - zwolnienia grupowe
Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona (elementy wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe, ochrona wynagrodzenia)
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej: 2 h
Obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji pracowniczej
Akta osobowe
Zasady podlegania składkom na ubezpieczenia zdrowotne: 2 h
Zasady podlegania i obliczania składek
Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku
Problematyka podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wypłaconych wynagrodzeń: 2 h
Problematyka kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy Zasady podlegania opodatkowaniu zryczałtowanemu
Składniki wynagrodzenia podlegające podatkowi i z niego zwolnione
Obliczanie podstawy opodatkowania i podatku
Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia: 6 h
Lista płac
Wynagrodzenia z tytułu umowy o prace oraz umów cywilnoprawnych
Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym 4 h
Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop: 6 h
Zasady udzielania urlopów pracowniczych i innych zwolnień od pracy
Sposób obliczania wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego: 8 h
Wynagrodzenie za czas choroby
Zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
Ustalanie prawa do zasiłku
Okres zasiłkowy
Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenie za czas choroby i zasiłków
Składniki stałe i zmienne w podstawie wymiaru

Serwis ogłoszeniowy iOferta.pl prowadzony jest przez firmę Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna. Kliknij tutaj

 

Regulamin

Zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację regulaminu serwisu ogłoszeniowego w aktualnym brzmieniu. Kliknij tutaj zapoznać się z regulaminem.