Ładowanie...

Zarządzanie projektami Szkolenie Otwarte

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:
•Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
•Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
•Wykwalifikowana kadra trenerska
•Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
•Małe grupy szkoleniowe, 6-8 osób, pozwalające na indywidualną analizę każdego uczestnika
•Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych
Narzędzia Szkoleniowe:
•Prezentacje multimedialne
•Analiza przypadków, case study
•Indywidualne doradztwo
•Gry symulacyjne
•Testy psychologiczne
•Dyskusje, Demonstracje
•Scenki
•Psychodrama
Ramowy program szkolenia:
1. WSTĘP DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI: Zapoznanie się z pojęciem projektu – co to jest projekt, cechy projektu, rodzaje projektów, definiowanie celu projektu, ogólny przegląd metod projektowych, technika SMART, Piramida Priorytetów, Burza Mózgów.
2. ORGANIZACJA PROJEKTU: Fazy projektu- inicjowanie, planowanie, realizacja, kontrola, zakończenie, narzędzia planowania projektów (wykres Gannta, wykres sieciowy, macierz odpowiedzialności), struktura podziału pracy w projekcie oraz prognozowanie czasu realizacji projektu, zasada Eisenhowera
3. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Budowanie zespołu projektowego, cechy efektywnych zespołów projektowych, etapy rozwoju zespołu projektowego, dobór ról członków zespołu do projektu, problemy w pracy zespołowej, syndrom myślenia zespołowego.
4. ANALIZA RYZYKA: Analiza SWOT, typy ryzyk, identyfikacja czynników ryzyka, tworzenie listy zagrożeń
5. ZARZĄDZANIE KOSZTAMI: Planowanie kosztów projektu, analiza budżetu projektu - szacowanie kosztów, budżetowanie, formy rozliczeń, harmonogram kosztów, wyliczanie kosztów końcowych.
6. REALIZACJA, KONTROLA I ZAKOŃCZENIE PROJEKTU: procedury realizacji projektu, kontrola postępów
termin: 17.02.2013.
koszt: 350zł
www.perspecta.pl

Serwis ogłoszeniowy iOferta.pl prowadzony jest przez firmę Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna. Kliknij tutaj

 

Regulamin

Zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację regulaminu serwisu ogłoszeniowego w aktualnym brzmieniu. Kliknij tutaj zapoznać się z regulaminem.