Ładowanie...

Zamówienia publiczne Szkolenie Otwarte

Zapraszamy do udziału w Szkoleniu Otwartym:
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Korzyści płynące z uczestnictwa w Szkoleniach Otwartych:
•Szkolenia prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
Największy wybór tematyczny szkoleń otwartych w Trójmieście
Wykwalifikowana kadra trenerska
•Imienne Certyfikaty Ukończenia Szkolenia
•Małe grupy szkoleniowe, 6-8 osób, pozwalające na indywidualną analizę każdego uczestnika
•Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych
Narzędzia Szkoleniowe:
•Prezentacje multimedialne
•Analiza przypadków, case study
•Indywidualne doradztwo
•Gry symulacyjne
•Testy psychologiczne
•Dyskusje, Demonstracje
•Scenki
•Psychodrama
Ramowy program szkolenia:
Część I – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE : Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i analiza możliwego zakresu zmiany jej treści, opis przedmiotu zamówienia w kontekście zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zasady i terminy składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, nowe terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert – zmienione zasady, badanie i ocena ofert, ze szczególnym uwzględnieniem poprawiania omyłek pisarskich i rachunkowych, ogłaszanie wyniku postępowania, termin związania ofertą i jego przedłużanie a możliwość zawarcia umowy, unieważnienie postępowania – nowe zasady, roszczenia związane z unieważnieniem postępowania lub odstąpieniem od zawarcia umowy.
Część II –SKŁADANIE I OCENA OFERT: Badanie i ocena ofert – prawidłowe zachowanie wykonawcy: badanie podmiotowe – KRS, US, ZUS, KRK, KRK – zbiorowe, wykaz dostaw, robót, referencje, wykaz osób, badanie przedmiotowe – próbki, demonstracje produktów, certyfikaty, badanie kryterialne – kryteria jakośc
Termin szkolenia: 17.03.2013.
Koszt uczestnictwa: 250 PLN
W cenie: 1 dzień szkoleniowy (w godzinach 8-14), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.
www.perspecta.pl

Serwis ogłoszeniowy iOferta.pl prowadzony jest przez firmę Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna. Kliknij tutaj

 

Regulamin

Zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację regulaminu serwisu ogłoszeniowego w aktualnym brzmieniu. Kliknij tutaj zapoznać się z regulaminem.