Ładowanie...

Zamówienia Publiczne szkolenie otwarte

Korzyści:

Wykwalifikowana kadra prowadzących szkolenia,
Otrzymanie certyfikatu ukończenia szkolenia,
Wypracowane i sprawdzone metody szkolenia i rozwijania kompetencji,
Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych,
Szkolenie prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki,
Pakiet materiałów szkoleniowych pozwalający Uczestnikom na powtarzanie materiału,
Bogaty zakres programowy,
Małe grupy szkoleniowe,
Metodologię szkoleniową dostosowaną do potrzeb Uczestników,
Oszczędność czasu i kosztów.

Narzędzia Szkoleniowe:

Prezentacje multimedialne
Ćwiczenia dostosowane do grupy szkoleniowej
Analiza przypadku, case study
Testy psychologiczne
Indywidualne doradztwo
Dyskusje
Gry symulacyjne
Scenki, psychodrama
Demonstracje

Program Szkolenia:

Zamówienia Publiczne – podstawowe informacje Aktualne przepisy dotyczące zamówień publicznych,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i analiza możliwego zakresu zmiany jej treści, opis przedmiotu zamówienia w kontekście zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zasady i terminy składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, nowe terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert – zmienione zasady, badanie i ocena ofert, ze szczególnym uwzględnieniem poprawiania omyłek pisarskich i rachunkowych, ogłaszanie wyniku postępowania, termin związania ofertą i jego przedłużanie a możliwość zawarcia umowy, unieważnienie postępowania – nowe zasady, roszczenia związane z unieważnieniem postępowania lub odstąpieniem od zawarcia umowy.

Składanie i ocena ofert Badanie i ocena ofert – prawidłowe zachowanie wykonawcy: badanie podmiotowe – KRS, US, ZUS, KRK, KRK – zbiorowe, wykaz dostaw, robót, referencje, wykaz osób, badanie przedmiotowe – próbki, demonstracje produktów, certyfikaty, badanie kryterialne – kryteria jakości, wadium i jego zatrzymanie oraz zwracanie – po zmianach. Analiza konsekwencji zmian, zasady dochodzenia zatrzymane

Serwis ogłoszeniowy iOferta.pl prowadzony jest przez firmę Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna. Kliknij tutaj

 

Regulamin

Zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację regulaminu serwisu ogłoszeniowego w aktualnym brzmieniu. Kliknij tutaj zapoznać się z regulaminem.