Ładowanie...

Szkolenie Biznesowe z zakresu Umiej?tno?ci Interpersonalnych

Zapraszamy do udzia?u w
Szkoleniu Biznesowym z zakresu Umiej?tno?ci Interpersonalnych

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program szkoleniowy indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Wykwalifikowan? kadr? prowadz?c? szkolenia
• Certyfikat uko?czenia szkolenia
• Bogaty pakiet materia?ów szkoleniowych
• Podniesienie efektywno?ci pracy zespo?u
• Szkolenie prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dost?p do najnowszej wiedzy i narz?dzi szkoleniowych

Trenerzy PERSPECTA prowadz? szkolenia w sposób, umo?liwiaj?cy praktyczne ?wiczenie nabywanych umiej?tno?ci. W trakcie szkolenia korzystamy z wielu narz?dzi szkoleniowych m.in.:

• Prezentacji multimedialnych.
• Analiz przypadków, case study
• Indywidualnego doradztwa
• Gier symulacyjnych
• ?wicze? dostosowane do grupy szkoleniowej
• Testów psychologicznych
• Dyskusji, Demonstracji
• Scenek, psychodramy

Proponowane Modu?y Szkoleniowe:

• Autoprezentacja i Komunikacja
• Zarz?dzanie sob? w czasie
• Asertywno??
• Budowanie Pewno?ci Siebie
• Wyst?pienia publiczne
• Kreowanie Wizerunku
• Wywieranie Wp?ywu
• Savoir vivre oraz etykieta biznesu


Modu?y szkoleniowe oraz program zostan? przygotowane indywidualnie w oparciu o potrzeby, specyfik? bran?y oraz stanowisk Klienta.

Terminy szkolenia: ustalamy indywidualnie
Koszt szkolenia: 2500 PLN netto za ca?? grup?
Cena zawiera: Koszt uczestnictwa 10 uczestników, materia?y szkoleniowe indywidualnie opracowane dla potrzeb grupy, certyfikaty uko?czenia szkolenia, przerwy kawowe.


Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gda?sk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl

Serwis ogłoszeniowy iOferta.pl prowadzony jest przez firmę Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna. Kliknij tutaj

 

Regulamin

Zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację regulaminu serwisu ogłoszeniowego w aktualnym brzmieniu. Kliknij tutaj zapoznać się z regulaminem.