Ładowanie...

Przejmij kontrol? nad swoim ?yciem, realizuj cele i marzenia!

Czy marzysz o tym by zmieni? co? w swoim ?yciu?
Chcesz przyci?gn?? mi?o??, odnosi? sukcesy w ?yciu zawodowym lub osi?gn?? cokolwiek innego o czym wiesz tylko Ty?
Je?li wci?? nie zdecydowa?e? by zrobi? co? w tym kierunku lub nie wiesz jak si? za to zabra? - Przyjd? na nasze szkolenie!!!

Podstawy NLP i j?zyk perswazji - 31 marca w Lublinie!!!

Poznaj techniki, które pozwol? przeku? Twoje marzenia w cele, a nast?pnie realizowa? je z ?elazn? konsekwencj?. U nas nie ma rzeczy niemo?liwych.

NLP i j?zyk perswazji to pot??ne narz?dzia, które pozwol? Ci:
- kszta?towa? system przekona? tak by s?u?y? Twoim celom
- kontrolowa? stan emocjonalny
- ?atwiej nawi?zywa? kontakty z lud?mi
- skutecznie wp?ywa? na ich postawy i przekonania
- uchroni? si? od manipulacyjnego wp?ywu innych osób

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI!!!(je?li jeste? studentem lub przy wp?acie do 23 marca)

117 z?

Zg?o? si? ju? dzi?:
info@unlimitedgroup.pl
533 993 337
http://cs.unlimitedgroup.pl/zapisy.html

Serwis ogłoszeniowy iOferta.pl prowadzony jest przez firmę Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna. Kliknij tutaj

 

Regulamin

Zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację regulaminu serwisu ogłoszeniowego w aktualnym brzmieniu. Kliknij tutaj zapoznać się z regulaminem.