Ładowanie...

Pisanie i Rozliczanie Wniosków Unijnych Szkolenia Zamknięte

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Pisanie i Rozliczanie Wniosków Unijnych

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• WPROWADZENIE DO FUNDUSZY UNIJNYCH (m.in. podstawowe pojęcia w zakresie funduszy unijnych, omówienie i wybór dotacji możliwych do uzyskania przez przedsiębiorstwo, źródła informacji o funduszach europejskich, przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie, wybór dokumentacji programowej – jakie dokumenty są najistotniejsze z punktu widzenia sporządzenia wniosku o dofinansowanie)

• ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU (m.in. ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego, regulacje prawne dotyczące kwalifikowalności wydatków, analiza planowanych źródeł finansowania, konstruowanie bilansu, analiza założeń finansowych, przychodów i kosztów, , koszty bezpośrednie i pośrednie, konstruowanie rachunku zysków i strat, analiza wskaźnikowa projektu)

• DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (m.in. przygotowanie budżetu projektu i harmonogramu działań, omówienie zasad prawidłowego opracowania wniosku oraz biznes planu inwestycji, procedura oceny wniosku- karta oceny formalnej i merytorycznej, omówienie najczęściej popełnianych błędów powodujących odrzucenie projektu)

• ROZLICZANIE PROJEKTU (m.in. zasady dokonywania zmian w budżecie projektu, regulacje prawne dotyczące i księgowości, obieg i k

Serwis ogłoszeniowy iOferta.pl prowadzony jest przez firmę Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna. Kliknij tutaj

 

Regulamin

Zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację regulaminu serwisu ogłoszeniowego w aktualnym brzmieniu. Kliknij tutaj zapoznać się z regulaminem.