Ładowanie...

PROFESJONALNA ASYSTENTKA SZKOLENIE OTWARTE 2 DNI

Zapraszamy do udzia?u w szkoleniu otwartym:

PROFESJONALNA ASYSTENTKA – 2 DNI

Ramowy program szkolenia:

1. ROLA ASYSTENTKI W SEKRETARIACIE: Zadania asystentki, podstawowe funkcje sekretariatu, kompetencje asystentki, narz?dzia pracy i ich zastosowanie, standardy tworzenia dokumentów.

2. KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA: Budowanie pierwszego wra?enia, metody skutecznej komunikacji w zespole, rodzaje pyta? i ich dostosowanie do sytuacji, trening aktywnego s?uchania, parafraza, odzwierciedlanie, mowa cia?a, budowanie pozytywnych relacji w firmie.

3. ZARZ?DZANIE SOB? W CZASIE: Wyznaczanie calu za pomoc? metody SMART, metody planowania i organizowania pracy w sekretariacie, zasady zarz?dzania sob? w czasie: Zasada Pareto, ABC, matryca Eisenhowera. Stres oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

4. ASERTYWNO?? I WYWIERANIE WP?YWU: Budowanie pewno?ci siebie, zachowania asertywne, agresywne, bierne oraz manipulacyjne, kreowanie zachowa? asertywnych w biurze, techniki asertywno?ci: zdarta p?yta, metoda jujitsu, budowanie komunikatów typu JA.


5. OBS?UGA BIURA: zasady tworzenia dokumentów firmowych, obieg dokumentów, standardy pisania dokumentów urz?dowych, zasady prowadzenia rozmów telefonicznych, archiwizacja dokumentów, ksi??ka korespondencji, wystawianie dokumentów ksi?gowych, kontrola formalna
i merytoryczna dokumentów w firmie.Dok?adny program szkolenia oraz aktualne promocje znajduj? si? na www.perspecta.pl w zak?adce szkolenia otwarte.

Termin szkolenia: 23.06.2012 oraz 24.06.2012
Koszt uczestnictwa: 499 PLN
Koszt uczestnictwa zawiera: 2 dni szkoleniowe, materia?y szkoleniowe, certyfikat uko?czenia szkolenia, przerwy kawowe.


Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejno?? zg?osze?.

Kontakt z nami:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gda?sk
tel.: 58 746-38-41
e-mail.: biuro@perspecta.pl
www.perspecta.pl

Serwis ogłoszeniowy iOferta.pl prowadzony jest przez firmę Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna. Kliknij tutaj

 

Regulamin

Zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację regulaminu serwisu ogłoszeniowego w aktualnym brzmieniu. Kliknij tutaj zapoznać się z regulaminem.