Ładowanie...

Księgowość w Firmie Szkolenia Zamknięte

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniach Zamkniętych

Księgowość w Firmie

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Program indywidualnie przygotowany dla Uczestników szkolenia
• Część praktyczna szkolenia opracowana w oparciu o specyfikę branży i stanowiska uczestników
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
• Prezentacje multimedialne
• Analiza przypadków, case study
• Indywidualne doradztwo
• Gry symulacyjne
• Testy psychologiczne
• Dyskusje, Demonstracje
• Scenki
• Psychodrama

Proponowane Moduły Szkoleniowe:

• PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI (m.in. aktywa, pasywa, przychody, rozchody, charakterystyka konta, aktualne przepisy i nowelizacje, formy opodatkowania, rozrachunki, środki trwałe)

• ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (m.in. wprowadzanie do z ustawy dotyczącej prawa działalności gospodarczej, wniosek RG-1, wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, uzyskanie koncesji, formularz NIP-1, formularz ZFA, formularz ZUA, formularz ZZA)

• KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE (m.in. formy organizacyjno-prawne firm, zobowiązania wobec ZUS, zobowiązania wobec US, przychody i rozchody, sprawozdawczość, zasady ewidencji operacji gospodarczych)


• RACHUNKOWOŚĆ (m.in. rodzaje dokumentów księgowych, kontrola merytoryczna, rachunkowa i formalna dokumentów księgowych, wypełnianie formularzy, dokumentów księgowych, weryfikacja błędów na dowodach księgowych, formy rozliczeń i ewidencji środków pieniężnych oraz kredytów bankowych, zasady ewidencji księgowej podatku VAT)

• KADRY I PŁACE (m.in. formalne aspekty zatrudniania pracownika , zasady rozwiązywania umów, planowanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzenia za czas pracy, prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy, urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, zasiłki, ś

Serwis ogłoszeniowy iOferta.pl prowadzony jest przez firmę Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna. Kliknij tutaj

 

Regulamin

Zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację regulaminu serwisu ogłoszeniowego w aktualnym brzmieniu. Kliknij tutaj zapoznać się z regulaminem.