Ładowanie...

KADRY I PŁACE

W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
• Wykwalifikowaną kadrę prowadzącą szkolenia
• Otrzymanie certyfikatu ukończenia szkolenia
• Wypracowane i sprawdzone metody szkolenia i rozwijania kompetencji
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych
• Szkolenie prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Pakiet materiałów szkoleniowych pozwalający Uczestnikom na powtarzanie materiału
• Małe grupy szkoleniowe
• Oszczędność czasu i kosztów


Ramowy program szkolenia:
1. Formalne aspekty zatrudniania pracownika
2. Umowa o zakazie konkurencji
3. Zasady rozwiązywania umów
4. Uprawnienia i obowiązki pracodawcy wobec zwolnionego pracownika
5. Planowanie czasu pracy
6. Zasady pracy w godzinach nadliczbowych i jej rekompensaty
7. Prawidłowe ewidencjonowanie czasu pracy
8. Odpowiedzialność prawna w stosunkach pracy
9. Urlopy wypoczynkowe
10. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy
11. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
12. Wynagrodzenie za czas choroby
13. Zasiłki, świadczenie rehabilitacyjne
14. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników
15. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
16. Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracownika
17. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym
18. Wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu pieniężnego za urlop
19. Obliczanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
20. Wyliczanie wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilno – prawnych
21. Koszty uzyskania przychodów stosowane przy wyliczaniu wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów cywilno-prawnych
22. Obliczanie wynagrodzenia za czas choroby

Termin szkolenia: 25.11.2012
Koszt uczestnictwa: 250 PLN
Koszt uczestnictwa zawiera: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe.

Miejsce szkolenia:
PERSPECTA
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel.: 58 746-38-41

Serwis ogłoszeniowy iOferta.pl prowadzony jest przez firmę Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna. Kliknij tutaj

 

Regulamin

Zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację regulaminu serwisu ogłoszeniowego w aktualnym brzmieniu. Kliknij tutaj zapoznać się z regulaminem.