Ładowanie...

Badania na broń. Poznań


PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
ul. Niegolewskich 20/1
60-232 Poznań

Rejestracja pod numerem tel.: 570 508 507
poniedziałek – piątek: 9:00 – 19:00
sobota: 10:00 – 13:00


Wykonujemy badania psychologiczne i lekarskie osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego, jak również ubiegających się o przyjęcie do służby lub pełniących służbę w strażach gminnych.


Naszą ofertę kierujemy także do :


osób posługujących się bronią
detektywów
inspektorów transportu drogowego
komorników, kuratorów i sędziów
osób zatrudnionych przy obrocie, wytwarzaniu broni, materiałów wybuchowych lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
osób, które nabywają lub przechowują materiały wybuchowe
Zakres badania psychologicznego :


Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o broń obejmuje w szczególności:

określenie poziomu rozwoju intelektualnego
opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.
Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej. Psycholog na podstawie wyników badań, wydaje orzeczenie psychologiczne.

Orzeczenie psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

Ogłoszenia użytkownika

Serwis ogłoszeniowy iOferta.pl prowadzony jest przez firmę Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna. Kliknij tutaj

 

Regulamin

Zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację regulaminu serwisu ogłoszeniowego w aktualnym brzmieniu. Kliknij tutaj zapoznać się z regulaminem.