Ładowanie...

Akademia młodego Managera Szkolenie Otwarte

Zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym:

AKADEMIA MŁODEGO MANAGERA
W ramach uczestnictwa w szkoleniu gwarantujemy:
•Wykwalifikowaną kadra prowadzących szkolenia, posiadająca doświadczenie w pracy
z młodzieżą
•Autorski materiał dopasowany do grupy wiekowej uczestników
•Szkolenie prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki
•Małą grupę szkoleniową, 6-8 osób
•Certyfikat ukończenia szkolenia
•Kompleksowy pakiet materiałów szkoleniowych

Narzędzia Szkoleniowe:
•Prezentacje multimedialne
•case study
•Indywidualne doradztwo
•Gry symulacyjne
•Testy psychologiczne
•Dyskusje
•Scenki
•Psychodrama

Ramowy program szkolenia:
KOMUNIKACJA I AUTOPREZENTACJA
Komunikacja werbalna i niewerbalna. Mowa ciała i znaczenie gestów. Dopasowywanie gestów do odbiorcy. Trening rozumienia mowy ciała. Zasada pierwszego wrażenia. Różnica między pytaniami zamkniętymi
i otwartymi oraz wpływ na rozmówcę. Parafrazowanie i dowartościowywanie odbiorcy. Metody aktywnego słuchania. Trening aktywnego słuchania. Kanał wzrokowy, słuchowy i kinestetyczny. Indywidualne treningi komunikacji i autoprezentacji uczestników
PEWNOŚĆ SIEBIE I ASERTYWNOŚĆ
Czym jest samoocena oraz czynniki wpływające na nią? Skąd się bierze nieśmiałość oraz brak pewności siebie. Treningi zwiększające pewność siebie. Asertywność – modne pojęcie czy przydatna umiejętność? Zachowania asertywne, agresywne, bierne i manipulujące. Techniki asertywności – budowanie komunikatów typu ja, zdarta płyta. Asertywne reagowanie na krytykę, asertywna odmowa. Treningi asertywności uczestników szkolenia.
ZESPÓŁ I PRACA W ZESPOLE
Czym jest zespół i grupa? Potrzeba przynależności do grupy. Grupa młodzieży, a zespół pracowników – czy naprawdę, aż tyle ich różni. Role w grupie na podstawie koncepcji Belblina. Lider w zespole oraz jego cechy

Termin szkolenia: 06.04.2013 oraz 07.04.2013
Koszt uczestnictwa: 499 PLN
www.perspecta.pl

Serwis ogłoszeniowy iOferta.pl prowadzony jest przez firmę Meteoryt Sp. z o.o. ze Szczytna. Kliknij tutaj

 

Regulamin

Zalogowanie się do serwisu oznacza akceptację regulaminu serwisu ogłoszeniowego w aktualnym brzmieniu. Kliknij tutaj zapoznać się z regulaminem.